Nasze usługi

Le-mon - Wewnętrzny monitoring usług IT

Oprogramowanie Lemon przeznaczone jest do monitorowania pracy serwerów, usług i programów wchodzących w skład środowiska bankowości elektronicznej. Nadzór serwerów odbywa się przy pomocą mechanizmów host alive, natomiast monitorowanie usług i programów realizowane jest przez dedykowane im pluginy. Lemon na bieżąco informuje użytkownika zarówno o prawidłowym działaniu w/w elementów jak i wykrytych nieprawidłowościach. Wykryte nieprawidłowości zostają również zapisane w module Avocado.

Responsive Web Design
Bootstrap Framework

Avocado - Dziennik Administratora

W Avocado odebrane zdarzenia zapisane są w postaci zgłoszeń, które można przeglądać, przydzielać wyznaczonym osobom, analizować i generować na ich podstawie raporty. Przechowywanie zdarzeń w module Avocado, który jest integralną częścią całego oprogramowania buduje swojego rodzaju dziennik administratora.

Avocado - System zgłoszeń

To miejsce w którym pracownik może zgłosić problem, poinformować o zdarzeniu błędu w systemach na których pracuje. Tutaj również mogą trafiać problemy zgłaszane przez klientów drogą telefoniczną lub którzy podczas wizyty w centrali lub odziale takie zgłoszenia przekazują.

Theme Options for Bootstrap

Wierzymy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

We Out Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Dostarczamy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.