Projekt Lemon

Lemon - Monitoring serwerów i usług

Oprogramowanie Lemon przeznaczone jest do monitorowania pracy serwerów, usług i programów wchodzących w skład środowiska bankowości elektronicznej.
Nadzór serwerów odbywa się przy pomocą mechanizmów host alive, natomiast monitorowanie usług i programów realizowane jest przez dedykowane im pluginy.

Lemon na bieżąco informuje użytkownika zarówno o prawidłowym działaniu w/w elementów jak i wykrytych nieprawidłowościach. Wykryte nieprawidłowości są automatycznie zapisywane w module Avocado, w postaci zdarzeń, które można przeglądać, przydzielać wyznaczonym osobom, analizować i generować na ich postawie raporty. Przechowywanie zdarzeń w module Avocado, który jest integralną częścią całego oprogramowania, buduje swojego rodzaju dziennik administratora.


Pobierz PDF

Korzyści płynące z wdrożenia oprogramowania Lemon:

Ochrona wizerunku firmy


Ciagły monitoring umożliwia wczesne wykrycie awarii systemów działających w Państwa przedsiębiorstwie. Pozwala na ciągłą kontrolę nad serwerownią, a raporty, które można wygenerować dzięki naszej aplikacji zilustrują obraz działania i pokażą słabe punkty w infrastrukturze.

Kaskadowe wykrywanie problemów


Kaskadowe wykrywanie problemów zapobiega generowaniu zbędnej ilości alertów podczas awarii jednego z elementów.

Jedna tablica informacyjna


Onlinowa obserwacja działania serwerów i usług na panelu LCD w pomieszczeniu administratorów lub w przeglądarce internetowej z każdej stacji roboczej w sieci.